MENY STÄNG

1 sep 2020

Vi förvärvar fastigheter i Vaggeryd och bygger ny logistikpark

Fiskaregården har i ett jointventure med Hanssongruppen Invest AB förvärvat två fastigheter i Vaggeryd från företaget Scandbio AB. Fastigheterna består dels av byggbar mark och dels befintliga lokaler på totalt 38 000 kvm.

Utöver förvaltning av befintliga byggnader kommer vi tillsamman exploatera marken och bygga Vaggeyrdlogistikpark som blir ett nytt logistikcenter i regionen. Vi planerar nybyggnation med en total brutto area på 120 000 – 140 000 kvm för nya hyresgäster. Vaggerydlogistkpark har ett mycket attraktivt läge mitt i södra Sverige, 20 min söder om Jönköping.