MENY STÄNG

15 feb 2022

Preliminär tidplan satt för bostäderna på Badis

Detaljplanen för bostäderna på Badis i Fjällbacka vann laga kraft vid årsskiftet 2021/2022. Nu har bygglovsprocessen påbörjats och en preliminär tidplan för projektet är satt.

– Om detaljplanen avgör i stora drag vad vi får bygga så går bygglovet in på djupet. Här behöver vi ta fram handlingar för hela byggnaden inklusive byggnadens gestaltning, storlek på lägenheterna, planskisser med mera. Detta jobbar vi aktivt med just nu och vår plan är att lämna in ansökan under mars månad med ett beviljat bygglov i maj, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården.

När bygglovet är beviljat kommer lägenheterna gå ut till försäljning, varvid projektet kommer offentliggöras i sin helhet.

– Vår vision är att Badis ska bli ett av de mest kvalitativa och exklusiva bostadsprojekten i Sverige. Därför jobbar vi utifrån ett färre antal större våningar fördelat på fyra plan. Dessa våningar kommer ha egen båtplats, stora altaner, egna parkeringar, främsta kvalitet och design på interiör samt moderna bekvämligheter i form av teknik och service. Dessutom kommer bostadsrättsföreningen vara obelånad med låga avgifter, berättar Magnus vidare.

När lägenheterna är slutsålda kommer byggnation påbörjas. Enligt den preliminära tidplanen kommer byggstart ske under sensommaren/hösten 2022 med en inflyttning under första kvartalet 2024.

Läs mer om projektet>>

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD
0708–732000
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Kommunikationsansvarig
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com