MENY STÄNG

25 feb 2022

Detaljplanen för projekt Lunden i Göteborg tidigarelagd

Planavdelningen i Göteborg har beslutat att tidigarelägga planstart för bostadsprojektet Lunden i Göteborg. Ny tid är satt till Q3 2022 där ett detaljplanarbete avser möjliggör ett bostadskomplex om ca 60 lägenheter.

Fastigheten Lunden 61:7 ligger på Ulfsparregatan 6 nära Redbergsplatsen i Göteborg och ryms idag av en låg kontorsbyggnad. Här planeras ett bostadskomplex om ca 60 lägenheter fördelat på en högre och en lägre byggnad med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 

– Att planstarten nu tidigareläggs från tidigare planerat 2023 möjliggör vårt mål om ett färdigställande under 2025. Vi ser fram emot att förgylla detta område med ett attraktivt projekt som vi och omgivningen kan vara stolta över, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården. 

Fastigheten ägs av Ulf Sparregatan Projektutveckling AB som är ett samägt bolag mellan Fiskaregården Investment AB, BJC Group AB och HanssonGruppen Invest AB. 

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD
0708–732000
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Kommunikationsansvarig
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com