MENY STÄNG

Strategi och hållbarhet

Fiskaregården utvecklar och förvaltar kvalitativa fastigheter. Genom ett hållbart förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet skapar vi förutsättningar för vår egen utveckling likväl som för vårt samhälle.

Strategi

Fiskaregårdens övergripande strategi är att expandera i Västsverige genom lönsam tillväxt. Genom entreprenörskap och starka partners hittar vi fastighetsutvecklingsprojekt som vi finansierar med en stabil förvaltningsportfölj.

Vision

Fiskaregården ska vara en etablerad och inspirerande aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Mission

Skapa en bättre morgondag för människor som ska bo och verka i våra fastigheter.

Kärnvärden

Trygga
Vi är trygga lagspelare som skapar förtroende genom struktur, kunskap och erfarenhet.

Tillgängliga
Vi är öppna och enkla att göra affärer med. Vi skapar nya partnerskap och samarbeten genom aktivt nätverkande.

Engagerade
Vi är snabbfotade och produktiva. Vi engagerar oss långsiktigt i både fastigheter och människor.

Hållbarhet

Fiskaregården vill skapa en bättre morgondag att bo och leva i. Genom ett hållbart förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet skapar vi förutsättningar för vår egen utveckling likväl som för vårt samhälle. Fiskaregården utgår från fyra fokusområden inom hållbarhet; miljö, samhällsengagemang, ekonomisk uthållighet och etiskt förhållningssätt.

Miljö

Fiskaregården jobbar utifrån följande mål för att minska företagets påverkan på miljön.
– Minska antalet transporter med flyg och fordon som inte drivs helt eller delvis av el eller fossilfria drivmedel.
– Öka andelen miljödeklarerad el i våra fastigheter och projekt.
– Ökad återvinning på våra kontor och i våra fastigheter.
– Minska vår miljöpåverkan vid byggnation av våra projekt

Samhällsengagemang

En god samhällsutveckling går hand i hand med våra projekts och fastigheters attraktivitet. Därför engagerar vi oss i föreningar och organisationer på lokal nivå med tydlig en koppling till vår verksamhet med en agenda som bidrar till ett förbättrat samhälle.

Ekonomisk uthållighet

Ett hållbart ekonomiskt förhållningssätt är en förutsättning för vår egen överlevnad, och grunden till i ett balanserat och ansvarsfullt företagande. Detta efterlever vi genom struktur, rutiner och väl balanserade beslut. Vi följer självklart rådande skattelagstiftning och ställer oss bakom de spelregler som gäller för företagande i Sverige idag.

Etiskt förhållningssätt

Vi bygger vår verksamhet på att skapa förtroende hos nya och befintliga partners. Således finns inget utrymme för Fiskaregården att på något sätt skada detta förtroende. Därför har vi nolltolerans mot korruption och oetiska affärer eller investeringar. För att säkerställa att vår organisation eller partners följer våra riktlinjer är vi tydliga kring avtalsvillkor och kommunikation.