MENY STÄNG

24 nov 2022

Fiskaregården tecknar hyresavtal med Samhall

Fiskaregården har tecknat ett femårigt hyresavtal med det statliga bolaget Samhall. Hyresavtalet avser en lokal om 460 kvm i Fiskaregårdens fastighet Herrgården 8 i Alingsås.

För knappt 2 år sedan förvärvade Fiskaregården fastigheterna Herrgården 8 och 10 på Kristineholmsvägen i Alingsås. Fastigheterna omfattar en total uthyrningsbar yta om 3 540 kvm, däribland inryms hyresgästerna Swedish Hydro Solutions, Carglass och Mekonomen. Hyresavtalet med Samhall innebär att lokalerna nu är fullt uthyrda.

– Att få in ett samhällsnyttigt bolag som Samhall känns väldigt bra. Vi har haft en god dialog sedan dag ett och vi är glada över att ha kunnat möta deras behov och önskemål. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Magnus Clavegård, VD för Fiskaregården. 

Samhall kombinerar samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta. Samhall ägs av staten och deras huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1 500 medarbetare varje år ska lämna Samhall för andra arbetsgivare.

– Vi ser fram emot att flytta in i nya, ändamålsenliga lokaler och uppskattar den flexibilitet och servicenivå som Fiskaregården har uppvisat, säger Ulf Grahm, Fastighetsansvarig Samhall Marknadsområde Mitt.

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD, Fiskaregården
0708–73 20 00
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Marknads- och kommunikationsansvarig, Fiskaregården
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com