MENY STÄNG

2 jun 2023

Stadsbyggnadsnämnden positiva till bostadsprojektet i Lunden

Fiskaregårdens samägda fastighet Lunden 61:7 i Göteborg genomgår en detaljplanprocess som väntas möjliggöra ett bostadsprojekt om ett femtiotal lägenheter. Den 23 maj togs beslut om samråd i stadsbyggnadsnämnden som ställer sig positiva till projektet.

Planavdelningen i Göteborg beslutade hösten 2022 om planstart för ett större bostadsprojekt på fastigheten Lunden 61:7. Nu ställer sig stadsbyggnadsnämnden positiva till förslaget om att skapa ett femtiotal mindre lägenheter på fastigheten med en aktiv bottenvåning i markplan. Därmed går detaljplanen in i samrådsskedet som kommer pågå mellan 7 juni 2023 till 5 juli 2023.  

– Vi är glada att processen löper på bra och att alla partier är överens om att förslaget innebär en lämplig förtätning av området. Vi ser fram emot att tillsammans Tengbom Arkitekter ta fram ett bostadsprojekt med hög arkitektonisk kvalitet, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården.

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD, Fiskaregården
0708–73 20 00
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Marknads- och kommunikationsansvarig, Fiskaregården
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com