MENY STÄNG

16 mar 2022

Surte Lagerservice väljer Fiskaregården som partner i utvecklingen av Brattåsberget i Surte

Surte Lagerservice har valt Fiskaregården som strategisk partner för utvecklingen av bostadsprojektet Brattåsberget i Surte. Visionen är att utveckla Brattåsberget till ett bostadsområde för barnfamiljer som vill leva, bo och arbeta i Surte.

Surte Lagerservice är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Ale kommun. I sin portfölj finns det skogbeklädda Brattåsberget mitt i Surte, intill naturområdet Vättlefjäll. Med närhet till friluftsliv och Göteborgs centrum, endast 10 minuter bort med pendeltåget, planeras här för ca 60 bostäder anpassade för barnfamiljer.

– Vi är väldigt glada för detta partnerskap och ser fram emot att tillsammans utveckla området mot den framtagna visionen. Med vår erfarenhet inom fastighetsutveckling vill vi inte bara bidra till ett förverkligande av detta fantastiska projekt utan även till kommunens utveckling ur ett större och mer långsiktigt tillväxtperspektiv, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården.

– Fiskaregården är en engagerad och möjlighetsfokuserad partner som helt delar vårt synsätt om en varsam hantering och bevarande av naturen vid utvecklingen av Brattåsberget. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete och få in Fiskaregårdens kompletterande kompetens i detta spännande projekt, säger Camilla Sporre, VD Surte Lagerservice.

Utformningen av den planerade bebyggelsen är framtagen av Annelie Drackner vid Tengbom arkitektkontor. Idén är att bevara bergets framtoning och gestaltning genom att husens placering inte ska placeras tätare än att grönskan får ta vid mellan varje hus. Den högsta punkten lämnas fri och nåbar med bil och på så vis kommer alla Surtebor kunna besöka platsen. Området kommer förses med en gemensamhetslokal som kommer ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet till både lek, hobby och distansarbete.

Ale kommun kommer att prioritera denna plan och besked kring startdatum väntas inom kort.

För mer information:

Camilla Sporre
VD, Surte Lagerservice
031-98 20 97
camilla@surteakeri.se

Magnus Clavegård
VD
0708–732000
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Kommunikationsansvarig
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com