MENY STÄNG

13 jan 2022

Detaljplanen för bostadsprojektet Badis i Fjällbacka har vunnit laga kraft

Tisdagen den 30 november 2021 tillstyrkte kommunfullmäktige i Tanums kommun detaljplanen för bostadsprojektet Badis i Fjällbacka. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft vilket möjliggör en nybyggnation av ett bostadskomplex på ca 1 500 kvm BTA (bruttoarea) beläget precis vid Fjällbackas hamninlopp.

– Att detaljplanen nu har vunnit laga kraft innebär att vi kan börja omvandla Badis-byggnaden till ett av Sveriges mest attraktiva och exklusiva bostadskomplex. Vår vision är att matcha detta fantastiska läge med en bostadsprodukt i absoluta toppkvalitet, säger Magnus Clavegård, VD Fiskaregården.

Ett bygglovsförfarande har initierats och kommer avgöra faktorer såsom fastighetens utformning, antal bostadsenheter, storlek på lägenheterna, planskisser med mera. När bygglovet väl är på plats kommer en säljprocess påbörjas. Planerad byggstart är hösten 2022.

Läs mer om projektet>>

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD
0708–732000
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Kommunikationsansvarig
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com