MENY STÄNG

30 nov 2021

Kommunfullmäktige har antagit bostadsprojektet Badis i Fjällbacka

Tisdagen den 29 november antog kommunfullmäktige i Tanums kommun detaljplanen för bostadsprojektet Badis i Fjällbacka. Nu återstår enbart en överklagandeperiod om tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla innan planen vinner laga kraft.

Fotograf: Christian Grau

– Vi är oerhört glada över detta beslut. Efter att ha jobbat med detta projekt i över 20 år så är det nästan svårt att ta in. Nu blickar vi framåt och jobbar mot vår vision om att förverkliga detta fantastiska projekt som kommer lyfta hela området likväl som Fjällbacka i stort, säger Johan Järund, Fiskaregården. 

Nu återstår bara sista steget ”Laga kraft” i planprocessen innan ett bygglovsförfarande kan inledas. Detta sista steg innebär att den som är berörd av detaljplanen och har lämnat in skriftliga synpunkter under tidigare skeden och inte fått dem tillgodosedda, har möjlighet att överklaga beslut om att anta detaljplanen. Om ingen överklagar kommunens beslut att anta detaljplanen får detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

För mer information om projektet eller intresseanmälan för bostad, klicka här…>>

För mer info kontakta:

Magnus Clavegård
VD
0708–732000
magnus.clavegard@fiskaregarden.com

Tomas Järund
Kommunikationsansvarig
0704-45 50 87
tomas.jarund@fiskaregarden.com